NSLU2, 1wire, owfs, Tellstick, Soundbridge
I källaren huserar mina patchpaneler för husets stjärnnät med en switch och WRT54GL med DD-WRT som hjärta. Men det finns även en annan kul pryl, nämligen en NSLU2 som kör OpenSlug 3.10. På denna sitter sedan en hårddisk, en Tellstick för trådlös fjärrstyrning av mina Nexa-brytare och en DS9490R 1wire-adapter. Slugen kör owfs och använder cron och rrdtool för att logga temperatur-sensorerna varje minut och på grundval av t ex ute-temperatur via Tellsticken slå på motorvärmaren om nödvändigt. Har även implementerat ett cronjobb som skickar mejl till mig om pelletsbrännaren stannat(vilket kombinationen av stigaretemp mindre än 25 grader och rökgastemp mindre än 50 grader är starka indikationer på i mitt fall). Klicka här för att se scripter å annat

I köket har jag satt upp min Pinnacle Soundbridge som kommunicerar med routern över wlan och till vilken Sluggen var 5 minut, via det käcka telnet-interfacet som soundbridgen tillhandahåller, rapporterar aktuella temperaturer. Om soundbridgen är i standby vill säga. Annars händer inget förstås... Nästa steg är att lägga till en meny i soundbridgen för att kunna skicka kommandon till Sluggen som i sin tur kan prata med nexa-brytarna och tända julgranen med mera. Kan bli nog så kewlt!

Några bilder på hur Soundbridge-displayen ser ut kommer nedan...